Wmurowanie kamienia węgielnego pod siedzibę PWSZ w Ciechanowie

W dniu 13 kwietnia 2006 r. wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny, uwieczniający początek prac budowlanych pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie” przy ulicy Narutowicza 9 w Ciechanowie. W uroczystości wziął udział poseł Platformy Obywatelskiej Pan Mirosław Koźlakiewicz, dzięki którego determinacji i zaangażowaniu (przy współudziale samorządów oraz miejscowych społeczników) została utworzona 24 lipca 2001 r. publiczna szkoła wyższa w Ciechanowie i Mławie. Projekt rozbudowy uczelni współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dotyczy on budowy gmachu, w którym swą siedzibę znajdzie Instytut Inżynierii i częściowa administracja uczelni. W swoim wystąpieniu poseł PO – Pan Mirosław Koźlakiewicz i Prezydent Miasta Ciechanów – Pan Waldemar Wardziński, a także pozostali goście podkreślili znaczenie podjętego przedsięwzięcia dla rozwoju środowiska akademickiego w Ciechanowie i Mławie oraz lokalnego rynku pracy. Akt Erekcyjny (zobacz oryginał) podpisali Parlamentarzyści RP Ziemi Ciechanowskiej i Mławskiej: Pan Mirosław Koźlakiewicz Pan Aleksander Sopliński oraz: Pan Robert Kołakowski Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego Pani Elżbieta Lisiecka – Dyrektor Generalny (Urząd Województwa Mazowieckiego) Pan Waldemar Wardziński – Prezydent Miasta Ciechanów Pan Sławomir Morawski – Starosta Ciechanowski Pan Jerzy Rakowski – Burmistrz Miasta Mława Prof. Ryszard Juszkiewicz – Prorektor PWSZ w Ciechanowie Pan Marek Graczykowski – Prezes P.B.U. Vectra Pan Zbigniew Mikołajczak – Prezes WPUI w Ciechanowie Ks. Prałat Ludomir Kokosiński Prof. Andrzej Kolasa – Rektor PWSZ w Ciechanowie Pan Roman Niesiobędzki – Kanclerz PWSZ w Ciechanowie R.K.

imageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew