Ciechanowskie spotkanie z przedsiębiorcami

18 kwietnia 2007r w auli Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, odbyło się spotkanie skierowane do działających na obszarze Północnego Mazowsza przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Udział w nim wzięli m.in.: Mirosław Koźlakiewicz Poseł Platformy Obywatelskiej, Jacek Kozłowski – Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Jan Kukułka – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Eryk Smulewicz ekspert akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Agencję Rozwoju Przemysłu (ARM). Konferencja pt. „Rozwój Mazowsza i przedsiębiorczości w latach 2007 – 2013 z wykorzystaniem funduszy unijnych” poświęcona była strategii rozwoju Mazowsza oraz głównym założeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2007 – 2013 w aspekcie wykorzystania tej pomocy przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Poza tym w spotkaniu została również szczegółowo zaprezentowana przez eksperta z PARP i ARM oferta dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poseł Mirosław Koźlakiewicz odnosząc się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej podkreślił, że każdy przedsiębiorca z Mazowsza powinien spróbować składać wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Jego zdaniem pozyskane w ten sposób pieniądze doprowadzą w krótkim okresie czasu do szybkiego rozwoju Polski, Województwa Mazowieckiego, jego najuboższych subregionów, wprowadzą innowacyjne technologie w przedsiębiorstwach i przemyśle, ułatwią zmodernizować rolnictwo oraz przyczynią się do powstania społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Organizatorami konferencji była Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie i Bank Spółdzielczy w Płońsku. Opracował: Rafał Kłys Asystent Społeczny

image
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew