Jubileusz 25-lecia posługi kapłańskiej ks. Zbigniewa Adamkowskiego

W niedzielę w ciechanowskiej Farze odbyła się uroczysta Msza Święta jubileuszowa księdza dziekana Zbigniewa Adamkowskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem św. Józefa w Ciechanowie i jednocześnie dziekana ciechanowskiego. Uroczystość zgromadziła parafian a także wiele postaci życia publicznego. Na Eucharystii obecni byli prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński, starosta powiatu ciechanowskiego Sławomir Morawski, senator RP Janina Fetlińska a także posłowie ziemi ciechanowskiej: Robert Kołakowski, Mirosław Koźlakiewicz i Aleksander Sopliński. Udało nam się zapytać posła Mirosława Koźlakiewicza o jego odczucia związane z tym jubileuszem. – Ksiądz dziekan wspaniale sprawował swoje całe kapłaństwo i życiem zaświadczał o tym kapłaństwie, potwierdził, że było ono właściwym powołaniem o czym często mówił, że od dziecka może nie myślał o tym, ale kiedy już poszedł do Seminarium nigdy nie żałował tego kroku. Chyba to jest najpiękniejsze poczucie również spełnienia w kapłaństwie. Zawsze człowiek się waha. W tym przypadku ksiądz dziekan jako jeden z nielicznych mówi, że od momentu kiedy się zdecydował, kiedy usłyszał głos powołania, nigdy nie żałował tego i to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. We Mszy Świętej uczestniczyli również kapłani zarówno z ziemi ciechanowskiej jak i księża, którzy z księdzem jubilatem pracowali na przestrzeni tych 25 lat w różnych częściach diecezji płockiej. Obecny był też ksiądz Ireneusz Wrzesiński, poprzednik księdza jubilata w parafii farnej, którego zapytaliśmy o jego wrażenia związane z tym jubileuszem. – Jesteśmy tuż po Mszy Świętej jubileuszowej księdza dziekana Zbigniewa Adamkowskiego w Farze. Odczucia z tym związane bardzo sympatyczne, miłe. Bardzo ważne jest to, że Lud Boży rozumie swoje posłannictwo w Kościele i daje dowód na to, że funkcja prorocka czyli nauczycielska nie jest fikcją. Można było się o tym przekonać na podstawie poziomu – bardzo wysokiego – pięknych przemówień, które były zastosowane do składania życzeń księdzu jubilatowi. Jest mi bardzo miło, że również pamiętał o mojej posłudze jako poprzednika i zauważył moją obecność. Dziękuję bardzo. – powiedział ks. Wrzesiński. Msza Święta wyjątkowo się wydłużyła za sprawą życzeń, które jubilatowi składali parafianie i zaproszeni goście. Ksiądz dziekan Zbigniew Adamkowski w słowie końcowym dziękował za dar kapłaństwa jakim został obdarzony a także wspominał szczególne momenty ze swojej posługi w Kościele. Dostojnemu jubilatowi życzymy wielu łask Bożych a szczególnie ciągłego otwierania się na światło Ducha Świętego oraz zdrowia i ludzkiej życzliwości.

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew