Konferencja prasowa w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie

25 września br. Wicemarszałek Jacek Kozłowski wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie. Podczas konferencji Wicemarszałek Jacek Kozłowski przedstawił przebieg negocjacji dotyczących kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego. Poinformował, że w dniu 25 września br. Komisja Europejska potwierdziła przyjęcie ostatecznej wersji RPO WM. Prawdopodobnie już w grudniu br. ogłoszone zostaną pierwsze nabory wniosków, w tym w ramach priorytetu III „Regionalny system transportowy”. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Mławy Sławomira Kowalewskiego, Wicemarszałek Jacek Kozłowski odwiedził również Mławę, gdzie wziął udział w konferencji nt. „Mazowsze w kontekście Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013”. W spotkaniu uczestniczyli także poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz, radny Województwa Mazowieckiego Henryk Antczak, starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz Wojnarowski oraz dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie Piotr Wójcik. Podczas konferencji szczególny akcent położono na jak najlepsze przygotowanie się beneficjentów do absorpcji środków, które w bieżącym okresie programowania wyniosą blisko 3 mld euro, co jest kwotą dziesięciokrotnie wyższą, niż w latach 2004-2006.

imageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew