Dzień Patrona w Zespole Szkół Budowlanych w Ciechanowie

3 października br. w Zespole Szkół Budowlanych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie po raz drugi, w historii szkoły odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona z udziałem zaproszonych gości. Uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona poprzedziło szereg przygotowań oraz wysiłek wielu uczniów, dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i wysłuchania hymnu w wykonaniu chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pod kierunkiem Aldony Wiśniewskiej. Następnie dyrektor Sławomir Kubiński serdecznie powitał zaproszonych gości. Niezwykle istotnym momentem tej uroczystości było podpisanie umowy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i Zespołem Szkół Budowlanych. Umowa dotyczy współpracy kadry dydaktycznej, udzielania wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, a także lepszego wykorzystania bazy lokalowej. Porozumienie ma również na celu promocję uczelni wśród młodzieży oraz jej udział w uroczystościach szkolnych. Obchody Dnia Patrona zgromadziły w murach szkoły wielu dostojnych gości ze świata polityki i edukacji, którzy podczas wystąpień odwoływali się do głównego hasła uroczystości: Nie bój się marzyć. Jako drugi głos zabrał poseł Mirosław Koźlakiewicz. W swoim wystąpieniu odniósł się do głównego hasła uroczystości. W związku z nadchodzącym Dniem Edukacji Narodowej, wszyscy którzy zabierali głos, złożyli życzenia nauczycielom. Ta część uroczystości zakończona została wyprowadzeniem sztandaru. Obchody Dnia Patrona zostały uświetnione programem artystycznym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych pt. Nie bój się marzyć.

imageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew