Rondo Jana Pawła II

Najnowsze mławskie rondo u zbiegu ulic Napoleońskiej i Piłsudskiego otrzymało imię Jana Pawła II. Rada Miejska w Mławie podjęła decyzję 18 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się, w czasie uroczystej sesji 16 października b.r. w sali kina MDK. Wśród obecnych na Sali osób byli Posłowie na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej – Julia Pitera i Mirosław Koźlakiewicz oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Po głównych obchodach Dni Papieskich – Mszy św. celebrowanej przez Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego oraz otwarciu i poświęceniu Sali Papieskiej w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie – goście odwiedzili nowomianowane rondo. Biskup Roman Marcinkowski poświęcił obiekt i w kilku słowach przypomniał jak ważna dla naszego zdrowia i życia jest nowoczesna infrastruktura dróg. Przypomnijmy: rondo Jana Pawła II powstało by poprawić trudną sytuację komunikacyjną u wylotu dzielnicy przemysłowej naszego miasta. Źródło: http://www.mlawa.um.gov.pl/

imageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew