Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Ciechanowie

12 października br w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008 połączona z otwarciem nowych obiektów uczelni współfinansowanych z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (projekt pt. „Rozbudowa bazy dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie”. Uroczysta inauguracja rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele Farnym, którą odprawił w intencji środowiska akademickiego Ciechanowa i Mławy J. E. Ks. Biskup Płocki dr Piotr Libera. Po mszy nastąpił przemarsz ulicami Ciechanowa , Senatu, studentów oraz pracowników uczelni, do nowej siedziby PWSZ, którą poświęcił później J.E. Biskup Płocki. Gospodarzem uroczystości był Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa W spotkaniu uczestniczyli także: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, senator Janina Fetlińska, posłanka Jolanata Szymanek – Deresz, posłowie: Mirosław Koźlakiewicz , Aleksander Sopliński, rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni w kraju, władze samorządowe miast Ciechanów i Mława, przedsiębiorcy oraz wykładowcy. Po uroczystej immatrykulacji studentów głos zabrała Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pani prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, która wygłosiła wykład pt. „Stabilność systemu bankowego w Polsce”. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego PWSZ w Ciechanowie, który wykonał dla studentów I roku tradycyjne „Gaudeamus” oraz „Gaude Mater Polonia”.

imageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew