Uroczysty Opłatek Wigilijny w Zarządzie Okręgowym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ciechanowie.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie opłatkowe z kombatantami i byłymi więźniami politycznymi w Ciechanowie. Spotkanie miało charakter kameralny, w którym uczestniczyli: Poseł Mirosław Koźlakiewicz i dyrektor Biura Poselskiego Jan Mirończuk, Pani wiceprezydent Miasta Ciechanów Ewa Gładysz, wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego Eugeniusz Sadowski, ks. kanonik Mieczysław Graczyk, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Piotr Wójcik i zaproszeni goście.

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew