Wicemarszałek Stefan Kotlewski z wizytą w Ciechanowie

7 stycznia br. Wicemarszałek Stefan Kotlewski odwiedził region ciechanowski. Podczas wizyty spotkał się z Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie Piotrem Wójcikiem oraz z pracownikami Delegatury. W trakcie rozmów poruszono problemy związane z aktualnymi oraz przyszłymi zadaniami Delegatury, a także współpracy z poszczególnymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wicemarszałek Stefan Kotlewski odwiedził również Oddział Zamiejscowy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ciechanowie. Podczas spotkania omówiono realizację zadań jednostki związanych z obsługą przyszłych beneficjentów. Następnie wicemarszałek zwiedził ciechanowski Zamek Książąt Mazowieckich. Zapoznał się z bieżącymi pracami archeologicznymi, które trwają obecnie na terenie Zamku. Właśnie temu zabytkowi poświęcona była dalsza część wizyty, która odbyła się w siedzibie Muzeum Szlachty Mazowieckiej. W spotkaniu udział wzięli również: Dyrektor Piotr Wójcik, Prezydent Miasta Ciechanów Waldemar Wardziński, poseł Mirosław Koźlakiewicz, Wicestarosta Ciechanowski Eugeniusz Sadowski oraz przedstawiciele Muzeum. Podczas spotkania Wicemarszałkowi przedstawiona została aktualna sytuacja związana z rewitalizacją zamku. Wicemarszałek Stefan Kotlewski podczas spotkania podkreślił, że należy kontynuować prace rewitalizacyjne, proces projektowy, prace związane z wyłanianiem wykonawców, nie zaniechując jednocześnie dalszych prac badawczych. Ostatnim punktem wizyty wicemarszałka było spotkanie z dyrekcją Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, na którym dokonano analizy bieżącej i przyszłej działalności ciechanowskiego WORD-u. Źródło: http://www.mazovia.pl/

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew