Spotkanie noworoczne w Sierpcu

W dniu 25 stycznia br. odbyło się, tradycyjnie już, Spotkanie Noworoczne władz miasta z przedstawicielami miejskich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, społecznych oraz instytucji i zakładów pracy, w którym udział wziął poseł Mirosław Koźlakiewicz. W trakcie spotkania burmistrz dokonał podsumowania efektów minionego roku, podziękował za wkład pracy w ich realizację, a także nakreślił zadania czekające w roku bieżącym. Uroczystym akcentem spotkania noworocznego było wręczenie Panu Tadeuszowi Stelmańskiemu, dyrektorowi Empegek-u, przyznanego przez Radę Miasta, na wniosek burmistrza, honorowego tytułu „Ambasador Gospodarczy Miasta Sierpca”. Burmistrz, Marek Kośmider, został odznaczony „Krzyżem Żołnierza Górnika” – przyznanym przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Wręczenia, w imieniu Zarządu Okręgowego Związku, dokonali Władysław Gąsiorowski i Wiesław Sułkowski. Źródło: Urząd Miasta w Sierpcu

imageimageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew