„Godność człowieka i narodu”

21 kwietnia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja pt. „Godność Człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego”. Organizatorami konferencji były Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz PWSZ w Ciechanowie. Mottem konferencji były słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego : „Winniśmy wzmacniać naszą tożsamość narodową, nie wolno nam zapominać, kim jesteśmy i gdzie są nasze korzenie.” Gospodarzem konferencji był prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa rektor PWSZ. Wykłady wprowadzające do poszczególnych paneli tematycznych przeprowadzili: poseł RP Mirosław Koźlakiewicz (Platforma Obywatelska), poseł Aleksander Sopliński oraz rektor prof. Andrzej Kolasa. Udział w konferencji wzięła młodzież akademicka oraz uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych. Studenci i uczniowie czynnie uczestniczyli w dyskusji w dyskusji nad następującymi blokami tematycznymi: – religijno-moralne podstawy patriotyzmu polskiego; – kształtowanie postaw patriotycznych Polaków wobec wyzwań współczesności; – losy polityczne Polski i patriotyzm wolnościowy. Konferencję prowadzili Maria Pszczółkowska – przewodnicząca Oddziału Miejskiego „Civitas Christiana” w Ciechanowie oraz Roman Niesiobędzki – kanclerz PWSZ. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Rafał Kłys

imageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew