Podpisanie umowy o dalszej współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a PWSZ w Ciechanowie

30 maja 2008r. PWSZ w Ciechanowie gościła przedstawicieli najwyższych władz Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania podpisana została kolejna umowa o współpracy akademickiej pomiędzy rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierzem Kurnikiem i rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie prof. dr hab. inż. Andrzejem Kolasą. Umowa jest kontynuacją dobrych relacji obu uczelni zapewniającej patronat merytoryczny ze strony Politechniki Warszawskiej nad prowadzonymi przez ciechanowską uczelnię kierunkami technicznymi, współpracę w zakresie programów i metod kształcenia studentów oraz zapewnienie możliwości dalszego kształcenia jej absolwentom na studiach drugiego i trzeciego stopnia w PW. Gospodarz spotkania rektor Andrzej Kolasa przedstawił dorobek PWSZ w Ciechanowie i Mławie w siedmioletniej historii uczelni. Podczas spotkania dyskutowano o funkcjonowaniu i strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz o dalszej współpracy z Politechniką Warszawską. Rektor Politechniki Warszawskiej oraz towarzyszący mu Prorektorzy Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Jacek Kubissa, Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński i Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński z zainteresowaniem zapoznali się z dorobkiem, warunkami kształcenia studentów i organizacją ciechanowsko-mławskiej uczelni. Zaproszeni goście z dużym zainteresowaniem zapoznali się ze znajdującymi się w budynku przy ul. Narutowicza laboratoriami chemii, biologii i pracowniami technicznymi Wydziału Inżynierii oraz specjalistycznymi pracowniami Wydziału Ochrony Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego. Goście z uznaniem odnieśli się do dokonań PWSZ oraz do jej bliskich związków z lokalnym przemysłem i władzami jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślono aktualność i znaczenie misji uczelni dla całego regionu Północnego Mazowsza. W uroczystości podpisania umowy udział wzięli także parlamentarzyści naszego regionu: Senator RP Janina Fetlińska oraz Poseł Mirosław Koźlakiewicz. Obecni byli również Prezydent Miasta Ciechanów Pan Waldemar Wardziński i Burmistrz Miasta Mława Pan Sławomir Kowalewski. Rafał Kłys Biuro Rozwoju i Współpracy z Zagranicą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

imageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew