II Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych – Bogate 2008

Dnia 22 czerwca 2008 r. w Bogatem odbył się II Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych Bogate 2008. Przegląd ten został zorganizowany ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach wspierania działań organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury. Celem zadania było: – popularyzacja amatorskich zespołów orkiestr dętych OSP z terenu trzech powiatów: przasnyskiego, ciechanowskiego i makowskiego – wymiana doświadczeń między uczestnikami festiwalu – upowszechnianie kultury muzycznej w środowisku regionalnym – edukacja muzyczna społeczności lokalnej – promocja zdrowej rywalizacji, która przyczyni się do rozwoju orkiestr. Z tej okazji na plac przy Zespole Szkół w Bogatem przybyło 6 orkiestr biorących udział w konkursie, a wśród nich: Orkiestra Dęta OSP Glinojeck- powiat ciechanowski, Gminno-Parafialna Orkiestra Dęta w Grudusku- powiat ciechanowski, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Stara Krępa- powiat przasnyski, Orkiestra OSP Pienice- powiat makowski, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bogate- powiat przasnyski, Parafialno -Strażacka Orkiestra Dęta w Zielonej- powiat przasnyski. W ostatniej chwili z udziału zrezygnowała Orkiestra Dęta OSP Różan. Uroczystego otwarcia festiwalu oraz powitania przybyłych gości dokonała Grażyna Wróblewska- Wójt Gminy Przasnysz. Imprezę poprowadziła zaś jedna z uczestniczek Magdalena Sekuna – druhna OSP Bogate. Orkiestry musiały wykonać 3 wybrane utwory, w tym jeden polskiego kompozytora. Przed występem prowadząca przedstawiała krótką charakterystykę każdej z nich oraz prezentowała kapelmistrza. Jury oceniało poszczególne orkiestry wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. W trakcie wykonywania utworów zebrana publiczność mogła wziąć udział w konkursie na Laureata Publiczności oddając swój głos na wybraną orkiestrę. Na festiwal oprócz mieszkańców regionu przybyło także wielu znamienitych gości, a wśród nich: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Kazimierz Klimaszewski, senator Janina Fetlińska, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk i Benedykt Pszczółkowski, poseł Mirosław Koźlakiewicz, wicestarosta przasnyski Tomasz Osowski, radni powiatu przasnyskiego Małgorzata Grabowska i Arkadiusz Siejka, radni Gminy Przasnysz, prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Bogdan Rzepczyński, zastępca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu Arkadiusz Gołębiewski, kierownik KRUS w Przasnyszu Sławomir Garliński, przedstawiciel Jednostki Wojskowej w Przasnyszu ppłk. Włodzimierz Kaźmierski, prezes Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Andrzej Szwejkowski, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Przasnyszu Janusz Oleksiak, wójt Gminy Krasne Paweł Kołakowski, wójt Gminy Wiśniewo Zbigniew Kleniewski, proboszcz parafii Zielona ks. Zbigniew Kurkiewicz, ksiądz kanonik Wiesław Wiśniewski z parafii Bogate oraz wikariusz parafii Grudusk ksiądz Dariusz Żuławnik, a także potomek dawnych właścicieli Bogatego- Sławoj Narzymski. Podczas obrad jury swoje umiejętności taneczne zaprezentowały mażoretki z Bogatego umilając tym samym czas widzom oczekującym na wyniki konkursu. Zwycięzcą tegorocznego II Regionalnego Festiwalu Orkiestr Dętych Bogate 2008 została Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bogate. Drugie miejsce zajęła Parafialno- Strażacka Orkiestra Dęta z Zielonej, trzecie zaś Orkiestra Dęta OSP Glinojeck. Pozostałe orkiestry biorące udział w festiwalu otrzymały wyróżnienia, ale i nie odjechały bez nagród. Laureatem Publiczności została także orkiestra z Bogatego. Organizatorami festiwalu byli Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatem, Wójt Gminy Przasnysz, Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Bogatem, Zespół Szkół w Bogatem, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wraz z Bankową Grupą Motocyklową. Po zakończeniu festiwalu zaproszeni goście oraz widzowie mogli wziąć udział w pikniku motocyklowym, fundując sobie przejażdżkę wybranym motocyklem i uwieczniając to na pamiątkowym zdjęciu. Niedzielne popołudnie w biesiadnym nastroju przy pięknej, słonecznej pogodzie spędziło ok. 1000 osób. Źródło: Urząd Gminy Przasnysz

imageimageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew