Spotkanie Parlamentarzystów w Działdowskim Centrum CARITAS

Dnia 15 września 2008 r. odbyło się spotkanie Parlamentarzystów oraz Społecznego Komitetu Wspierającego Powstanie Hospicjum. Głównym celem spotkania było zapoznanie zaproszonych gości ze stanem zaawansowania prac nad inwestycją oraz dyskusja dotycząca ewentualnych środków finansowych na ratowanie zabytku i realizację programu rewitalizacji koszar wojskowych na terenie byłego obozu zagłady. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością ks. Bp. Andrzej Suski – Biskup Toruński, Panowie Jan Wyrowiński oraz Stanisław Gorczyca – senatorowie RP, Tomasz Tretter – doradca sekretarza stanu p. R. Grupińskiego, Panowie Posłowie: Mirosław Koźlakiewicz i Adam Żyliński, Pani Barbara Zalewska – Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego Pani Sylwia Kicińska i Emilia Orzoł, Przedstawiciele samorządu regionalnego i lokalnego: Pani Jolanta Szulc – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pan Marian Janicki – Starosta Działdowski, Jan Rogowski – Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark, Przyborski Jan – Wójt Gminy Iłowo, Bronisław Mazurkiewicz – Burmistrz Miasta Działdowo, Pan Prezes Dariusz Pawłoś oraz Jakub Deka – z Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie, Pani Michalina Wójcik z Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, Panowie Wiesław Smereczyński i Edmund Kozłowski – wiceprzewodniczący SKWPH. Spotkanie było niezwykle owocne i zakończyło się wspólną deklaracją o podjęciu starań by obchody 70-lecia wybuchu II Wojny Światowej miały również miejsce w działdowskich koszarach. Źródło: http://dzialdowo.caritas.pl/hospicjum/

image
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew