„Gaudeamus” w PWSZ w Ciechanowie

14 października 2008 r. w sali Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele Świętego Stanisława BM w Mławie, w intencji środowiska akademickiego Ciechanowa i Mławy, którą odprawił J. E. Ks. Biskup Płocki dr Piotr Libera. Po mszy przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej z Dzierzgowa nastąpił przemarsz orszaku akademickiego złożonego z członków Senatu, studentów, pracowników i sympatyków uczelni ulicami Mławy. Podczas przemarszu Rektor wraz z władzami miasta i powiatu złożył kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W głównej części uroczystości JM Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. Andrzej Kolasa wygłosił przemówienie, w którym dużo miejsca poświęcił dorobkowi ciechanowsko – mławskiej uczelni w jej siedmioletniej historii. Podkreślił wielką rangę uczelni wyznaczoną szeregiem wygranych konkursów m. in. na kształcenie pomostowe pielęgniarek lub kształcenie na kierunkach zamówionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do innych sukcesów uczelni zaliczył uruchomienie nowego kierunku kształcenia „elektronika i telekomunikacja” w Mławie oraz uzyskanie zgody na prowadzenie kolejnego kierunku „informatyka”, który zostanie uruchomiony w roku przyszłym. Szczególnie serdecznie Rektor witał studentów I roku, którzy w uroczystym akcie immatrykulacji dołączyli do społeczności akademickiej PWSZ w Ciechanowie i Mławie. Uroczystości inauguracji roku akademickiego zaszczycili następujący goście: poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz z żoną Urszulą, przedstawiciele władz województwa, władz miast i powiatów Mławy i Ciechanowa, prezesi firm i przedsiębiorstw, rektorzy i prorektorzy uczelni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele służb mundurowych i wielu przyjaciół uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Pieniądz elektroniczny i co dalej?” wygłosił prof. dr hab. inż. Edward Sędek z nowoutworzonego Wydziału Elektroniki w Mławie. Uroczyste Gaudeamus w wykonaniu Chóru Akademickiego PWSZ w Ciechanowie pod dyrekcją Aldony Wiśniewskiej zakończyło część oficjalną uroczystości. W części artystycznej ogromne wrażenie zrobił występ młodej artystki Anny Melanii Koźlakiewicz, która wspaniale wykonała pieśń kompozycji Piotra Czajkowskiego. Źródło: Rafał Kłys

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew