Przysięga na trzy sztandary

Przysięga żołnierzy młodego rocznika, która w piątek, 12 grudnia, odbyła się w koszarach stacjonującego w Ciechanowie, 1 Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z dwóch powodów była wyjątkowa. Była to, jeśli plany Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące stuprocentowego uzawodowienia Wojska Polskiego zostaną zrealizowane, ostatnia przysięga żołnierzy, którzy do armii trafili z poboru. – W przyszłości osoby, które ochotniczo zaciągną się do armii, przysięgi będą składały w ośrodkach szkolenia przygotowujących ich do zawodowej służby wojskowej – mówi major Stefan Bonisławski, oficer prasowy ciechanowskiej jednostki. Wyjątkowość tegorocznej przysięgi polegała również na tym, że składali ją nie tylko nowo wcieleni artylerzyści z Ciechanowa, ale też żołnierze z 1 Batalionu Remontowego z Łomży i 1 Batalionu Zaopatrzenia z Legionowa. Wszystkie trzy jednostki wchodzą w skład 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Na placu apelowym ciechanowskich koszar stanęło łącznie 122 młodych mężczyzn, którzy miesiąc wcześniej założyli mundury Wojska Polskiego. Wśród nich było 66 artylerzystów. W uroczystościach uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz Źródło: http://www.tc.ciechanow.pl/aktualnosc-6242-przysiega_na_trzy_sztandary_.html

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew