10 LAT SAMORZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Z okazji jubileuszu 10-lecia Samorządu Powiatu Mławskiego 27 lutego 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Mławie odbyła się okolicznościowa Sesja Rady Powiatu Mławskiego. W uroczystościach uczestniczył m.in. Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP. Powiat mławski funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku. Celem utworzenia jednostek i instytucji samorządu terytorialnego w Polsce była decentralizacja władzy publicznej, a zarazem stworzenie warunków do większej aktywności środowisk lokalnych i regionalnych oraz umożliwienie im udziału w wykonywaniu władzy, szczególnie z zakresu administracji publicznej. Uroczystość 10-lecia Samorządu Powiatu Mławskiego stała się okazją do przybliżenia gościom historii powiatu i podsumowania dotychczasowej działalności. Zaprezentowane zostały przemiany jakie zaszły od czasu reformy samorządu terytorialnego, osiągnięcia wynikające realizacji podejmowanych projektów. Przedstawiono także kierunki dalszego funkcjonowania.

imageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew