O efektach pracy rządu – Żuromin

Na spotkaniu poświęconym 500 dniom rządów Platformy Obywatelskiej posłowie Mirosław Koźlakiewicz i Andrzej Nowakowski przekazali informację o dotychczasowych dokonaniach rządu Donalda Tuska. Jako główne sukcesy wskazali na reformę oświaty, zniesienie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, wdrożenie programu „Moje boisko – Orlik 2012” i programu budowy dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Posłowie przyznali, że największym problemem jest przeprowadzenie reformy służby zdrowia. Podczas dyskusji ze strony uczestników spotkania padało wiele pytań. Wskazywano na brak rozwiązań ułatwiających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej – podkreślano zwłaszcza zbyt dużą biurokrację i źle funkcjonujący ZUS. Mieszkańcy powiatu żuromińskiego podawali liczne przykłady patologii w służbie zdrowia. Obecny na spotkaniu Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego delegatura w Ciechanowie przedstawił możliwości pozyskiwania przez samorządy środków europejskich . Źródło: http://www.po.zuromin.com/

image
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew