OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU MUZEALNICTWA POLSKIEGO

Obchody 10-lecia Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki i Międzynarodowego Dnia Muzeów stały się okazją do zorganizowania konferencji naukowej pt. „Osiągnięcia i perspektywy rozwoju muzealnictwa polskiego”. W konferencji, która odbyła się 25 maja 2009 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wziął udział m.in. Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP. Celem działalności Stowarzyszenia Muzealników Polskich jest podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, wydawniczym, popularyzatorskim i organizacyjnym na rzecz ochrony dóbr kultury. W systematycznie prowadzonych przez muzealników zbiorach do starych kolekcji pozyskiwane są nowe dzieła, a zgromadzone wytwory kultury stają się wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń. Muzeum jest więc szczególnym miejscem zapisu dziedzictwa, którym opiekują się muzealnicy. Kondycja muzeów, ściśle związana z pracą muzealników, stała się tematem przewodnim naukowych dyskusji. W czasie konferencji przedstawiona została m.in. historia i aktualna sytuacja muzealnictwa na Mazowszu, poruszony został również problem zarządzania instytucjami kultury na Mazowszu. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy fotografii Nowogródka – przedwojennych Jana Bułhaka i współczesnych – ze zbiorów Muzeum Historyczno-Krajoznawczego w Nowogródku. Źródło: www.mazovia.pl

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew