100- lecie szkoły rolniczej w Gołotczyźnie

W dniu 4 lipca 2009 roku Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP, uczestniczył w uroczystości związanej z obchodami 100-lecia szkoły rolniczej w Gołotczyźnie. W uroczystościach jubileuszowych brali również udział Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr Libera, przedstawiciele Parlamentu RP, osoby reprezentujące Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, a także grono osób zaproszonych i zaprzyjaźnionych ze Szkołą, w tym liczna grupa absolwentów. Zespół Szkół im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie jest jednym z najstarszych w Polsce ośrodków oświaty rolniczej. W programie uroczystości prelegenci odwołując się do historii tej Szkoły podkreślali ogromne zaangażowanie i pełne poświecenie jej założycieli w krzewieniu oświaty wśród ludności rolniczej. Piękną i bogatą tradycję tej Szkoły zapoczątkowali w 1909 roku Aleksandra z Sędzimirów Bąkowska i Aleksander Świętochowski. Z ich inicjatywy powstała szkoła kształcąca młodzież wiejską. Angażując swoje idee i prywatne majątki w tworzeniu szkoły rolniczej w Gołotczyźnie i w Bratnem dali początek obecnej szkole. Założona przez Aleksandrę Bąkowską półtajna szkoła rolnicza dla dziewcząt została zalegalizowana u władz petersburskich w 1909 roku, jako Ferma Praktyczna Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt Wiejskich. Natomiast w 1912 roku powstała męska szkoła rolnicza zalegalizowana, jako Ferma Praktyczna Gospodarstwa dla Chłopców Wiejskich, którą założyciel – Aleksander Świętochowski nazwał Bratne, oczekując od jej wychowanków, aby każdy z nich był „dla ziemi synem, dla ludzi bratem”. Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

imageimageimageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew