Lech Wałęsa Honorowym Obywatelem Mławy

Prawie 80 lat temu, w maju 1930 roku, Rada Miejska Mławy nadała tytuł honorowego obywatela Prezydentowi przedwojennej Rzeczypospolitej Ignacemu Mościckiemu. 16 listopada b.r. Przewodniczący Rady Miejskiej wręczył akt nadania tego zaszczytnego tytułu Prezydentowi Lechowi Wałęsie. – Jesteśmy zaszczyceni. Człowiek, który stał się symbolem obalenia komunizmu, o którym uczą się dzieci na lekcjach historii nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na świecie, stał się Honorowym Obywatelem naszego Miasta – powiedział do zgromadzonych w sali kina MDK Burmistrz Sławomir Kowalewski. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mławy przekazał Prezydentowi Lechowi Wałęsie Przewodniczący Rady Miejskiej w Mławie Krzysztof Wasiłowski. Prezydent dołączył do grona wybitnych Honorowych Obywateli Mławy: Papieża Jana Pawła II, Prezydenta Ignacego Mościckiego, bohaterów broniących granic Polski w 1939 roku w Bitwie pod Mławą, wśród których był dziadek Prezydenta. – Lech Wałęsa odgrywa wielką rolę dla nas Polaków, naszej małej mławskiej ojczyzny. Dziś odebrał znaczące dla naszej lokalnej wspólnoty wyróżnienie. Jest to wyraz wdzięczności i pamięci Mławy wyrażony wolą rady miejskiej wobec osoby legendarnego przywódcy Solidarności – podkreślił w laudacji dr Leszek Zygner. Prezydent był wzruszony. W krótkim wystąpieniu wrócił pamięcią do przełomowych dla Polaków chwil przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Przedstawił także swą prognozę dla Polski i Mławy. – Musimy szerzej o tym porozmawiać innym razem. Z pewnością będziemy się teraz spotykać, bo musimy współpracować – zaznaczył. Wcześniej prezydent Lech Wałęsa z Burmistrzem Sławomirem Kowalewskim i posłem na Sejm RP Mirosławem Koźlakiewiczem zapalili symboliczne znicze pod tablicą innego honorowego Obywatela Mławy – Papieża Jana Pawła II. Poniedziałkową uroczystość uświetnił występ uczniów I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, którzy zaprezentowali m.in. piosenki Jacka Kaczmarskiego. Źródło: UM Mława

imageimageimageimageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew