Reprint Konstytucji 3 Maja w ZPO nr 1

Początek roku szkolnego był szczególnym dniem dla społeczności Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie. Poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz przekazał szkole specjalny reprint Konstytucji 3 Maja wraz z listem od Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny.

Wybór tej placówki nie był przypadkowy, jej patronem jest bowiem Hugo Kołłątaj, jeden z twórców Ustawy Rządowej z 1791 roku. – Nakład publikacji był niewielki, dlatego z jeszcze większą przyjemnością przywiozłem faksymile rękopisu Konstytucji do mojego rodzinnego miasta – wyjaśnia Mirosław Koźlakiewicz.

W liście, skierowanym do szkoły przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorz Schetyna napisał:

„ Ustawa Rządowa z 1791 roku była wyrazem reformatorskich wizji jej twórców, kierujących naród ku wielkim przemianom społecznym. Stworzyła podwaliny pod budowę nowoczesnego państwa…”.

Publikację poseł Mirosław Koźlakiewicz przekazał na ręce pani dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 – Janiny Lampkowskiej.

Źródło: UM Mława

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew