Promocyjny pociąg PKP PLK w Mławie

28 września, w ramach krajowego objazdu po linii E-65 pod hasłem „Kolej Siłą Polskiej Gospodarki” trasą Warszawa – Gdynia przejechał specjalny pociąg promocyjny.

Zaplanowany, dziewięciominutowy postój pociągu w Mławie (Wólka) został skrócony do 5 minut, z powodu niewielkiego opóźnienia. Ten krótki czas postoju został jednak wykorzystany przez oczekujących do podzielenia się obawami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci oraz mieszkańców Wólki przy pokonywaniu prowizorycznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy.

Przedstawiciele miasta – Burmistrz, Przewodniczący Rady Miasta oraz obecny poseł Mirosław Koźlakiewicz zostali zaproszeni do pociągu na kontynuowanie rozmowy w trakcie przejazdu do Iłowa. Rozmowa była prowadzona z p. Aliną Giedryś – Członkiem Zarządu PKP S.A., dyrektorem ds. projektów unijnych oraz p. Elżbietą Buczkowską – Dyrektorem Centrum Realizacji Inwestycji LCS Ciechanów. Pani Prezes Giedryś obiecała zapoznać się z problemem oraz zaproponować wyjście korzystne dla obu stron, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci, uczniów SP 4.

Źródło: UM Mława

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew