Prezydent B. Komorowski z wizytą w Sochaczewie

7 lutego w Sochaczewie gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski. Jego wizyta to odpowiedź na zaproszenie wystosowane przez burmistrza Sochaczewa Piotra Osieckiego oraz prezesa Powiatowej Izby Gospodarczej Zbigniewa Bogdana.

W hotelu Chopin na Prezydenta czekało ponad 100 gości, w tym reprezentanci samorządu miejskiego, powiatowego, wójtowie okolicznych gmin, Honorowi Obywatele Sochaczewa, reprezentanci kilkunastu firm zrzeszonych w Powiatowej Izbie Gospodarczej, prezesi największych firm z terenu miasta i powiatu, szefowie powiatowych komend straży i policji, reprezentanci środowiska kultury, sportu i organizacji pozarządowych. W spotkaniu wziął też udział Mirosław
Koźlakiewicz poseł na Sejm RP i Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, a relacjonowało je kilkunastu dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej.

Prezydenta w gościnnych progach hotelu powitali wspólnie burmistrz P. Osiecki oraz prezes Powiatowej Izby Gospodarczej. To oni chwilę później wygłosili krótkie wystąpienia nawiązując w nich do historii miasta, dokonań jego obywateli, wyzwań stojących przed samorządami i przeszkód, na jakie systematycznie natrafiają władze miast, gmin i powiatów.

Po części oficjalnej był czas na rozmowy kuluarowe z gośćmi. Prezydent podszedł do każdego gościa, by przywitać się i zamienić choć dwa zdania. Rozmawiano o problemach przedsiębiorców, wyzwaniach stojących przed samorządami, bolączkach gmin ale też o wielkich sukcesach związanych choćby z wykorzystaniem strumienia środków unijnych.

Źródło: UM Sochaczew

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew