Konferencja wojewódzka „Edukacja dziecka z przewlekłą chorobą”

17 kwietnia 2012 r. w Auli Akademii Humanistycznej w Ciechanowie odbyła się konferencja „Edukacja dziecka z przewlekłą chorobą”. Przedsięwzięcie było skierowane do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli województwa mazowieckiego.

Problematyka konferencji skupiała się na różnorodnych aspektach funkcjonowania dzieci przewlekle chorych. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie metod wspierania edukacji takich uczniów. W konferencji udział wziął Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Warszawie

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew