Wykład w PWSZ w Ciechanowie

18 maja 2012 r. o godzinie 12:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbył się wykład Jolanty Hibner Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie europarlamentarzystki Jolanty Hibner ze społecznością akademicką PWSZ w Ciechanowie, zdominowała problematyka ekonomiczna oraz zasady tworzenia prawa Unii Europejskiej.

Akademicką sesję otworzyli prodziekan Wydziału Ekonomii PWSZ dr Antoni Krzysztof Sobczak i kanclerz PWSZ Piotr Wójcik.

Wśród szczególnie powitanych gości znaleźli się m.in. Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP.

W pierwszej części spotkania  słowo do zgromadzonych skierował poseł Mirosław Koźlakiewicz, następnie studenci z uczelnianego Koła Naukowego Ekonomii przedstawili wyniki badań ekonomicznych przeprowadzonych w Brukseli i Ciechanowie.

Głównym wydarzeniem sesji stał się obszerny i szczegółowy wykład europosłanki Jolanty Hibner pt. „Procedury legislacyjne stosowane w Parlamencie Europejskim i Radzie Europejskiej przy udziale Komisji Europejskiej po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego”.

Źródło: Extra Ciechanów

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew