Promocja wspomnień Karoliny Kaczorowskiej

W dniu 12 września 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce promocja wspomnień Pani Karoliny Kaczorowskiej, wdowy po ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. Książka „Prezydentowa Karolina Kaczorowska. Stanisławów – Sybir – Afryka – Londyn” została opracowana przez Panią Iwonę Walentynowicz i wydana przez Wydawnictwo Bellona SA. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był współorganizatorem promocji oraz wsparł finansowo wydanie książki, podobnie jak Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

W promocji wzięli udział m.in.: Pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP, Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pan Minister Michał Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pani Anna Maria Anders, córka gen. Władysława Andersa, Pan Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Andrzej Krzysztof Kunert Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Pan Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP.

Laudację wygłosił Pan Gniewomir Rokosz-Kuczyński, a spotkanie prowadził Pan Red. Wojciech Łuczak.

Źródło: www.udskior.gov.pl

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew