Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W dniu 4 października 2012 r. odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kościele uniwersyteckim, której przewodniczył wielki kanclerz Uniwersytetu kard. Kazimierz Nycz. Homilię skierowaną przede wszystkim do środowiska akademickiego wygłosił biskup warszawsko-praski Henryk Hoser.

Dalsze uroczystości przeniosły się do auli im. Roberta Schumanna w budynku Auditorium Maximum. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nowy rektor Uniwersytetu ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński przywitał znamienitych gości wśród których znaleźli się między innymi Wielki Kanclerz Uniwersytetu kard. Kazimierz Nycz, Prymas senior Józef Glemp czy Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino Migliore.  Swoją obecnością uroczystość uświetnili także przedstawiciel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Minister Dariusz Motkiewicz, a także reprezentujący Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panią prof. Barbarę Kudrycką, dr hab. Jacek Guliński. Uroczystości inauguracyjne uświetniło swoją obecnością także wiele wybitnych osobistości ze świata gospodarki, kultury i polityki.

Rektor UKSW szczególnie przywitał prof. dr hab. Stefana Jurgę, Wiceministra Edukacji Narodowej w latach 1996 – 2002, który miał podczas uroczystości wygłosić wykład inauguracyjny.

Po powitaniu Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński skierował także do zebranych gości słowo ukazujące perspektywę rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana w kolejnych latach. Podkreślił, iż „w ciągu swojej historii uniwersytety przechodziły różne przeobrażenia.  Zmieniała się struktura zarządzania uniwersytetami, sposób uprawiania dydaktyki i prowadzenia badań.  Pewne elementy pozostały jednak niezmienne. Do nich niewątpliwie zaliczyć trzeba: poszukiwanie prawdy oraz służba człowiekowi i społeczeństwu.” Jak podkreślił ks. prof. Stanisław Dziekoński to właśnie „ze względu na te wartości – cele tak silnie kładziono nacisk na obecność w obszarze uniwersytetu dziedzin wiedzy związanych z szeroko pojętą humanizacją i wszechstronnym rozwojem człowieka.”

Na zakończenie swojego wystąpienia Rektor UKSW skierował słowa do studentów pierwszego roku by wykorzystali „czas studiów na Uniwersytecie by zaowocował on sukcesem w przyszłej pracy zawodowej”

Po wystąpieniu Rektora UKSW, przedstawiciel Prezydenta RP Minister Dariusz Motkiewicz odczytał list Prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do społeczności akademickiej UKSW.

Ważną częścią uroczystości inauguracyjnych było wręczenie Medali Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w uznaniu zasług przy przekształceniu Akademii Teologii Katolickiej w UKSW. Srebrne Medale Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali: Pan Tadeusz Popłonkowski, prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, prof. dr hab. Stefan Jurga, prof. dr hab. Aleksander Koj, Poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz, Poseł Kazimierz Janiak, prof. dr hab. Irena Lipowicz oraz prof. dr hab. Krystyna Czuba.

Inaugurację zakończył  wykład prof. Stefana Jurgi zatytułowany „Nanotechnologia – wyzwanie dla polskich Uniwersytetów”.

Źródło: UKSW

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew