Inauguracja Roku Akademickiego 2012-2013

W dniu 8 października 2012 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012-2013.

Uroczystość ta znakomicie wplatała się w tok całorocznych obchodów 45-lecia Filii Politechniki Warszawskiej, co nadało wystąpieniom wszystkich mówców pewną specyfikę. O Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku i efektach jej działalności oraz perspektywach rozwojowych mówili kolejno Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński, JM Rektor PW prof. Jan Szmidt, JE Biskup Płocki Piotr Libera, Panie Posłanki Julia Pitera i Elżbieta Gapińska, Poseł Mirosław Koźlakiewicz, Poseł Wojciech Jasiński, oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Podczas uroczystości goście i władze Uczelni w swoich wystąpieniach podkreślali ważną rolę, jaką pełni Politechnika Warszawska w Płocku dla regionu i kraju. Wymieniono głównie zasługi Politechniki poprzez dostarczanie wysokowykwalifikowanych kadr inżynierów i ekonomistów, najbardziej aktualnie potrzebnych polskiej gospodarce.

Wykład inauguracyjny  nt. „Jakość kształcenia akademickiego – czyżby w konflikcie z innymi wartościami?” wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – w latach 1996-2002 Rektor Politechniki Warszawskiej; Honorowy Przewodniczący i członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2002-2005, a obecnie Prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. W 2004 r. został też uhonorowany Medalem Zasłużony dla Miasta Płocka.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

 

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew