Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Prezydentowi Republiki Czeskiej Panu Profesorowi Vaclavowi Klausowi

11 października 2012 r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu doktora honoris causa UKSW Jego Ekscelencji Prezydentowi Republiki Czeskiej Panu Profesorowi Vaclavowi Klausowi. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski wraz z małżonką, Panią Anną Komorowską.

Na początku uroczystości Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński przywitał wszystkich gości wśród których był Mirosław Koźlakiewicz Poseł na Sejm RP. Życzył nowemu Doktorowi Honorowemu „by w dalszej działalności towarzyszyła Panu niezmiennie taka moc jednoczenia, która wzmacnia przyjaźń naszych narodów oparta na zrozumieniu i dążeniu do wzajemnego dobrobytu przy jednoczesnym zachowaniu wartości utrwalonych w naszych sercach przez historię, tradycję i miłość do naszych ojczyzn”.

Po przemówieniu Jego Magnificencji Rektora UKSW, laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profesorowi Václavowi Klausowi, Prezydentowi Republiki Czeskiej wygłosił prof. Radosław Zenderowski z Instytutu Politologii UKSW.

W laudacji Pan profesor podkreślił iż: światy: naukowy i polityczny w wielu swych obszarach rządzą się odmiennymi prawami. Poza tym są to światy mocno absorbujące, z czego niestety najpełniej zdają sobie niestety sprawę członkowie rodzin naukowców i polityków. To oznacza, że bardzo trudne, lecz na szczęście możliwe, jest pogodzenie w jednej osobie roli naukowca (zwłaszcza praktykującego) z rolą polityka. Doskonałym przykładem umiejętnego godzenia roli naukowca i roli polityka jest Pan Profesor Václav Klaus.

Profesor Zenderowski zaznaczył także, iż  analizując twórczość naukową i popularnonaukową z jednej strony, i działalność polityczną z drugiej, nie można nie zauważyć, że ich wspólnym mianownikiem jest kilka wartości, które Pan Profesor Václav Klaus ceni szczególnie. Są nimi: wolność, demokracja, suwerenność narodu i państwa, prawa człowieka i szacunek dla życia, rodzina, wreszcie – wolny rynek, gospodarka wolnorynkowa. W Jego ujęciu są to wartości nierozerwalnie ze sobą związane, wpisane w kod genetyczny Europy. Wartości, bez poszanowania których Europa nie może przetrwać i rozwijać się.

Po wygłoszeniu laudacji Pan Prezydent Vaclav Klaus, który przybył na uroczystość wraz z małżonką Livią, przyjął z rąk Jego Magnificencji Rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego dyplom doktora honris causa UKSW.

Po uroczystym wręczeniu dyplomu, głos zabrał obecny na uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład Pana Prezydenta Vaclava Klausa.

Źródło: UKSW

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew