Opinogórski „Folwark” już otwarty

Dzięki unijnemu wsparciu na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze powstał zespół gospodarczo-folwarczny z wozownią i ptaszarnią (tzw. „Folwark”). Zrewaloryzowano również tamtejszy park.

„Folwark” to zespół czterech budynków nawiązujących swoją architekturą do stylu pozostałych obiektów tworzących Muzeum Romantyzmu – Zamku, Dworu i Oficyny. Na wzór dawnych funkcji, które pełniły obiekty znajdujące się w XIX-wiecznych majątkach, stworzono wozownię i ptaszarnię, które będą ogrywać rolę ekspozycyjno-edukacyjną. W nowym budynku wozowni powstała część ekspozycyjna o powierzchni ponad 177 m2, w której prezentowane będą powozy epoki romantyzmu. W kolejnych budynkach na poddaszu ulokowane zostały pomieszczenia socjalne dla pracowników. Na parterze znalazły się także boksy dla czterech koni, stanowiska postojowe dla wozów oraz magazyn pasz. W budynku dydaktyczno-usługowym jest m.in. sala dydaktyczna przeznaczona do prowadzenia lekcji muzealnych. Możliwe zatem będzie prowadzenie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Ponadto powiększyła się powierzchnia wystawiennicza, co sprawia, że w jednym czasie można będzie organizować kilka wystaw czasowych, niezależnych od siebie.

Dodatkowo powstały cztery ptaszarnie, zimowisko dla ptaków, oraz drewniane altany. Prace związane z tworzeniem nowych budynków wymagały wykonania przyłączy i instalacji: kanalizacyjnej, wodnej oraz elektrycznej dla wszystkich obiektów. Wybudowane zostały również garaże z pomieszczeniami do przechowywania wozów do przejażdżek oraz pojazdów służących utrzymaniu terenu muzeum.

Aby nie tylko usprawnić poruszanie się po nowej całości, ale też uatrakcyjnić ją dla zwiedzających wokół Folwarku powstały drogi dojazdowe i chodniki. W budynku dydaktyczno-usługowym stworzono też kawiarnię, z którą przez niewielki taras sąsiaduje plac zabaw (o powierzchni 600 m2). Oba miejsca są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez turystów i gości odwiedzających muzeum. Ponadto w całym parku zainstalowano Internet bezprzewodowy.

Rewaloryzacja parku dotyczyła zarówno części zielonej, jak i dróg oraz tzw. małej architektury. Przeprowadzono selekcję drzewostanu, oczyszczenie terenu z samosiewów, a roślinność została poddana zabiegom pielęgnacyjnym i sanitarnym. Pojawiły się też nowe krzewy i rośliny pachnące. Poza tym poszerzono i zbudowano, zgodnie z pierwotnym założeniem, drogi z kostki granitowej. Wybudowano również trzy przepusty w miejscach krzyżowania się dróg ze ścieżkami. Przeniesione zostały elementy małej architektury (Krzyż Bolesława, kamienne stoły, wazy, marmurowe rzeźby, fotelik Cieszkowskiego, marmurowa ławka Amelii) w wydzielone miejsca, zapewniające ich lepszą ekspozycję. Na dawne miejsce powróciła np. fontanna z tarasu przed Zameczkiem. W parku pojawiły się także ławki i nowe lampy oraz wykonano podświetlenie obiektów, dzięki któremu zyskują one niepowtarzalny klimat po zmierzchu.

Przeprowadzone prace z pewnością sprawią, że Muzeum Romantyzmu będzie mogło poszerzyć swoją ofertę kulturalno-oświatową i stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla zwiedzających.

W  uroczystości otwarcia obiektu 3 listopada 2012 r. uczestniczył Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP z żoną Urszulą .

Źródło: www.mazovia.pl, www.muzeumromantyzmu.pl, Ciechanowinaczej.pl

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew