III ogólnopolska konferencja naukowa na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie

W dniu 5 listopada 2012 r. na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie odbyła się III ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania przedsiębiorstw i regionów a kryzys gospodarczy”. Konferencję otworzył Rektor PWSZ w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner oraz Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii doc. dr Elżbieta Gąsiorowska.

Gościem honorowym konferencji był przedsiębiorca oraz przedstawiciel Parlamentu RP poseł Mirosław Koźlakiewicz, który powiedział że w czasie kryzysu rozwija się myśl ekonomiczna
i nowe pomysły, które można później implementować do gospodarki w celu przeciwstawienia się kryzysowi.  Dodał również, że dzięki polskiej zaradności i inicjatywie w okresie przed transformacją systemową gdzie wszystko było państwowe, na początku lat 90. wybuchła euforia ludzi przedsiębiorczych. Zdaniem posła Mirosława Koźlakiewicza, wielkim dobrem polskiej gospodarki są MŚP, które w kryzysie dostarczają główne źródło środków finansowych do budżetu państwa oraz stanowią zdrową tkankę, o którą powinniśmy bezwzględnie dbać.

Okolicznościowy wykład, jako wstęp do prezentacji referatów, przypadł dr inż. Romanowi Lusawie oraz dr Antoniemu Krzysztofowi Sobczakowi, który był moderatorem konferencji.

Prelegenci wygłosili następujące referaty:

  1. dr Leszek Borowiec, PWSZ w Ciechanowie – Wpływ spowolnienia gospodarczego roku 2011 na wyniki finansowe przedsiębiorstw – przypadek GK PKN ORLEN
  2. mgr Sylwia Pakowska, UMK w Toruniu – Działalność środowiska wyzwaniem i szansą rozwoju współczesnych przedsiębiorstw
  3. mgr Hanna Dworecka, PWSZ w Ciechanowie – Wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw polskich w dobie globalnego kryzysu gospodarczego
  4. dr Artur Zimny, PWSZ w Ciechanowie – Kompetentni pracownicy i mieszkańcy – kluczowy warunek sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem i regionem
  5. mgr Jarosław Pawłowski, UMK w Toruniu – Toksyczne instrumenty pochodne a kryzys ekonomiczny na przykładzie polskiego rynku w latach 2008-2010
  6. mgr Marta Kuc, UMK w Toruniu – Innowacyjność gospodarki a poziom życia ludności
  7. dr Łukasz Konopielko, Uczelnia Łazarskiego – Wspieranie innowacyjności w ramach regionalnych programów operacyjnych
  8. Angelina Dureńska, Joanna Ostrowska, Koło Naukowe Ekonomii PWSZ w Ciechanowie – Profil inwestycyjny mieszkańca Ciechanowa w kontekście kryzysu gospodarczego
  9. dr Antoni Krzysztof Sobczak, PWSZ w Ciechanowie – Kryzys wiedzy czy kryzys władzy – przyczynek do rozważań nad wykorzystaniem wyników badań w procesie decyzyjnym.

Na zakończenie konferencji swoje spostrzeżenia odnośnie zaprezentowanych referatów przedstawił prof. Jacek Łaszek z SHG, podkreślając że wszystkie wystąpienia i wnioski miały holistyczne podejście do kryzysu ekonomicznego, co tak naprawdę pozytywnie rokuje w przyszłości na rozwój i wsparcie dla regionów oraz przedsiębiorstw. Zdaniem prof. Jacka Łaszka Polska, po kryzysie zapoczątkowanym przez Stany Zjednoczone, musimy patrzeć na własne interesy narodowe.

Konferencję ostatecznie podsumowała Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii doc. dr Elżbieta Gąsiorowska, dziękując wszystkim uczestnikom za wymianę wielu pozytywnych spostrzeżeń, uwag i wniosków.

W ramach konferencji została wydana wspólnie przez PWSZ w Ciechanowie i firmę SOLINO GRUPA ORLEN monografia pod redakcją naukową doc. dr Elżbiety Gąsiorowskiej, dr Moniki Burżackiej i dr Leszka Borowca, pod tytułem „Współczesne wyzwania przedsiębiorstw i regionów a kryzys gospodarczy”, prezentująca artykuły naukowe przedstawione podczas konferencji.

Źródło: Rafał Kłys Biuro Rozwoju i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Ciechanowie, zdjęcia Wiesław Wernik Dział Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ w Ciechanowie

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew