Obchody Dnia Patrona

20 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły. Uroczystości takie odbywają się corocznie od kilkunastu lat. W tym roku  dominowała tematyka rozwoju praktycznych funkcji procesu edukacyjnego. Gośćmi szkoły byli przedstawiciele firm zajmujących się szeroko rozumianą problematyką drogową. Zgromadzeni licznie na uroczystości uczniowie, kadra pedagogiczna i zaproszeni goście mogli wysłuchać dwóch referatów będących prezentacją firm związanych z koncernem STRABAG.

W uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz, Starosta Ciechanowski, przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych oraz jednostek współpracujących ze szkołą. Uroczystość uświetnił występ uczniów ZST, którzy przedstawili spektakl pt. „Nawet jeśli go nie ma…” poświęcony Januszowi Korczakowi – postaci roku 2012.

Ważnym elementem uroczystości było podpisanie umów o współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Ciechanowie oraz z Instytutem Badań Technicznych. Po oficjalnych uroczystościach goście mogli zwiedzić szkołę, w tym m.in. przygotowywane nowe laboratorium, które służyć będzie uczniom w procesie dydaktycznym.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zdjęcia ZST w Ciechanowie

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew