Konferencja w PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana” w Ciechanowie zorganizowały konferencję naukową pod tytułem : „Ukazywanie roli mediów w tworzeniu i promocji kultury polskiej” która odbyła się w dniu 27 listopada 20102 r. o godz. 11.30 w sali wykładowej nr 102 PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9.

Konferencja składała się z trzech bloków tematycznych:

– Znaczenie i rodzaje mass-mediów.

– Techniki, metody i szkodliwość manipulacji w mediach.

– Pielęgnowanie mądrości – podstawą korzystania ze środków masowego przekazu.

Konferencję poprowadzili:

– Maria Pszczółkowska Przewodnicząca Rady Oddziału K.S. „Civitas Christiana” – Piotr Wójcik Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Prelekcje wygłosili : Pan Rektor PWSZ doc. dr Leszek Zygner, Pan Mirosław Koźlakiewicz Poseł na Sejm RP, Pan Senator RP Jan Maria Jackowski, Ks. dr Włodzimierz Piętka – Redaktor Edycji Płockiej Gościa Niedzielnego.

W konferencji i dyskusji wzięła udział licznie przybyła młodzież z uczelni i ciechanowskich szkół ponadgimnazjalnych jak również członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Mottem konferencji były słowa Jana Pawła II:

„Zadaniem mojej pasterskiej służby jest przypominanie pracownikom mass-mediów o obowiązku, który nakładają na nich miłość, sprawiedliwość i prawda, a jednocześnie wolność. Nie można nigdy manipulować prawdą. Zapominanie o tych normach prowadzi to do stronniczości, zgorszenia i uległości wobec możnych”.

Źródło: PWSZ

 

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew