Jubileusz 50-lecia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew