Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu – Konferencja w PWSZ

6 maja 2013 r. w siedzibie Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Medialnych PWSZ w Mławie odbyła się konferencja naukowa, poświęcona wydarzeniom, jakie rozegrały się na Ziemiach Północnego Mazowsza, podczas trwania Powstania Styczniowego.

Zaproszeni goście, wśród których byli obecni: senator RP Jan Maria Jackowski, poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz,  burmistrz miasta Mławy Sławomir Kowalewski, starosta mławski  Włodzimierz Wojnarowski wysłuchali prelekcji naukowców zajmujących się tym okresem w dziejach Polski.

Konferencję rozpoczął wykład rektora PWSZ doc. dr Leszka Zygnera. Przybliżył on słuchaczom wydarzenia z 1861 roku, opisywane w historii jako „Wypadki mławskie 1861 r.” Drugim z prelegentów był Ks. prof. dr hab. Michał Mariusz Grzybowski. Ksiądz profesor omówił rolę duchowieństwa diecezji Płockiej w Powstaniu Styczniowym, przywołując wiele postaci księży i braci zakonnych, którzy za pomoc okazywaną powstańcom zostali zesłani na Sybir.

Wyczerpującego opisu oddziałów powstańczych działających na terenie Północnego Mazowsza dostarczył w swoim wykładzie prof. dr hab. Ryszard Juszkiewicz. Profesor  opisał też skład garnizonu rosyjskiego zaborcy, jaki stacjonował w rejonie Mławy w omawianym okresie.

Źródło: http://jmjackowski.pl/senat/view/2353

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew