Uroczystości przekazania do Wilna relikwii bł. Stefana Wincentego „Wicka” Frelichowskiego

Relikwie Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, męczennika drugiej wojny światowej, trafiły do kościoła ojców dominikanów na wileńskich Łukiszkach. Przywieźli je harcerze.

Delegacja Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie gościła na początku czerwca w Toruniu, gdzie obchodzono 100. rocznicę urodzin Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy.
Delegacji towarzyszył pracujący w Wilnie dominikanin o. Jerzy Latawiec, kapelan ZHPnL.
Podczas uroczystości 7 czerwca 2013 r. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na toruńskiej Starówce, w którym przed wojną posługę duszpasterską pełnił ks. Stefan Wincenty Frelichowski, wilnianom przekazano relikwie Błogosławionego. W toruńskich uroczystościach wziął udział Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP.
W darze wilnianie zawieźli duży bochen litewskiego chleba z harcerską lilijką oraz obraz Błogosławionego Frelichowskiego dla kościoła Najświętszej Marii Panny, namalowany przez wileńskiego malarza Roberta Bluja.
Podarowane relikwiarz trafił następnie do dominikańskiego kościoła Świętych Jakuba i Filipa w stolicy Litwy, gdzie pracuje o. Latawiec. Relikwie wyniesionego na ołtarze przez Jana Pawła II kapłana zostały umieszczone w kościelnym skarbcu i będą towarzyszyły wszystkim ważniejszym uroczystościom harcerskim i mszom świętym.
Stefan Wincenty Frelichowski urodził się w 1913 roku w Chełmży na Pomorzu. W wieku 14 lat wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego – był m.in. drużynowym i zastępowym, a także komendantem Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1937 roku. Gdy Niemcy wkroczyli do Polski we wrześniu 1939 roku, był wikariuszem parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Już 11 września został aresztowany i więziony w kilku obozach.
Mimo zakazu władz obozowych, prowadził pracę duszpasterską, rozdzielał Komunię św. Gdy zezwolono na przesyłanie paczek, zorganizował obozową Caritas. Przedzierał się też do chorych na tyfus, by spowiadać ich i udzielać im sakramentów. Zmarł w obozie w Dachau 23 lutego 1945 roku na tyfus, którym zaraził się od współwięźniów.
Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 7 czerwca 1999 roku w Toruniu. W 2002 roku watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Sakramentów ustanowił Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem Harcerstwa Polskiego.

Źródło:http://dominikanie.pl/aktualnosci/news/news_id,4181,relikwie_patrona_harcerzy_w_wilnie.html

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew