Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na UKSW

51 2 3

KPRP_20131007_LK_0136 KPRP_20131007_LK_0141 KPRP_20131007_LK_0175 KPRP_20131007_LK_0179

7 października odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta. koncelebrowana w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3  pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW.

Dalsze uroczystości przeniosły się do auli im. Jana Pawła II na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor Uniwersytetu ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński przywitał dostojnych gości wśród których znaleźli się Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Archidiecezji Warszawskiej i Wielki Kanclerz UKSW, Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz szeroka reprezentacje władz od najwyższych państwowych po samorządowe, a mianowicie: Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki, Pani Hanna Suchocka była premier i wieloletnia ambasador w Watykanie, Pan Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP, Pan Mirosław Koźlakiewicz Poseł na Sejm RP, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy, Pan Wiesław Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Warszawa Bielany wraz z Zastępcami – Panem Piotrem Rudzkim i Grzegorzem Pietruczukiem.

Po powitaniu Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński skierował do zebranych gości słowo, podkreślając świadomość celów i zadań, które wyznacza nam współczesny świat i pojawiających się w związku z tym wyzwań, wymuszających na uczelniach wielokierunkowe i gruntowne reformy, zarówno w nauce, dydaktyce, jak i administracji.

Po wystąpieniu Rektora UKSW, przedstawiciel Prezydenta RP Pan Jacek Michałowski odczytał list Prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do społeczności akademickiej UKSW. Po przemówieniach rozpoczęła się uroczystość immatrykulacji nowoprzyjętych studentów i doktorantów. W dalszej kolejności chór akademicki odśpiewał Gaude Mater Polonia i nastąpiło przekazanie Sztandaru UKSW nowoprzyjętym studentom.

Wykład inauguracyjny wygłosił Profesor dr hab. Jerzy Woźnicki Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy zatytułowany „Czego nas uczy historia uniwersytetu? Przesłanie adresowane do studentów”. Na koniec uroczystości głos zabrał Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz.

Źródło: UKSW

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew