Uroczyste otwarcie Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie

image005 image011 image017 image019 image020

W dniu 10 grudnia 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Biblioteki Uczelnianej – mgr Doroty Rejniak-Kmita, która powitała przybyłych gości. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści: Mirosław Koźlakiewicz i Jan Maria Jackowski. Gośćmi uroczystości byli również przedstawiciele władz samorządowych: Starosta powiatu ciechanowskiego – Sławomir Morawski, Wicestarosta powiatu mławskiego – Barbara Gutowska, Burmistrz miasta Mławy – Sławomir Kowalewski, Wójtowie gmin: Ciechanów – Marek Kiwit, Gołymin – Andrzej Chrzanowski, Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski. Wśród gości byli również przedstawiciele władz Uczelni: Rektor – doc. dr Leszek Zygner, Prorektor – dr Grzegorz Koc i Kanclerz – mgr inż. Piotr Wójcik oraz Dziekani i Kierownicy jednostek organizacyjnych. Uczestnikami otwarcia byli także członkowie Rady Bibliotecznej, przedstawiciele mediów oraz pracownicy Uczelni.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Biblioteki Uczelnianej stwierdziła, że biblioteka jest wspólnym sukcesem, na który złożyła się praca wielu osób. Słowa podziękowania skierowała do Rektora, Kanclerza, Wójtów, przedsiębiorców, a także do pracowników Uczelni uczestniczących w tym projekcie.

Spośród gości głos zabrali m. in. Rektor, Kanclerz, Posłowie, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie nowoczesnej biblioteki dla realizacji procesów dydaktycznych i rozwoju Uczelni. Ważne jest łączenie tradycji z nowoczesnością. Rola nowoczesnej biblioteki nie polega tylko na udostępnianiu zbiorów, ale przede wszystkim na organizowaniu dostępu do świata informacji w Internecie.

Źródło: PWSZ Ciechanów

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew