Uroczystości 600-lecia parafii św. Stanisława BM w Dąbrowie

Parafia pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie w diecezji płockiej obchodziła 14 maja 2011 r. jubileusz 600-lecia istnienia. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył ks. bp Piotr Libera. Uroczystość zgromadziła kilkaset osób: wiernych, przedstawicieli władz samorządowych, gości z diecezji i kraju.

Uroczystości 600-lecia istnienia parafii pw. św. Stanisława BM rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii mówił, że każdy jubileusz jest okazją do złożenia Bogu podziękowania za otrzymane dary, przeproszenia za niewierności, a także sposobnością do modlitwy błagalnej o Boże błogosławieństwo na dalszą działalność: „Jubileusze, jak napisał w Liście apostolskim «Tertio millennio adveniente» błogosławiony Jan Paweł II, mają wielkie i szczególne znaczenie w życiu jednostek oraz w życiu odnośnych wspólnot”.

Podkreślał, że podczas jubileuszu wspólnoty parafialnej trzeba dziękować Panu Bogu za wszystko co wierni „otrzymali od Boga w tej świątyni w jej długiej historii”. Rozegrało się w niej bowiem „wiele ważnych spraw między Bogiem a ludźmi”. Akcentował również, że wspólnota parafialna jest „rodziną rodzin”, jedną rodziną chrześcijańską.
W dniu jubileuszu życzył również dąbrowskiej wspólnocie parafialnej miłości do Boga, i wierności Jego słowu, budowania życia na Bożym słowie oraz wsparcia wybitnego patrona parafii św. Stanisława.

Podczas Mszy św. proboszcz ks. Sławomir Wądołek dziękował przed Najświętszym Sakramentem za sześć wieków istnienia parafii, za wszystkie pokolenia, które mogły się modlić w kościele parafialnym. W swoim dziękczynieniu wymienił również łaskę przyjętych sakramentów, powołania kapłańskie, wszystkich posługujących w parafii kapłanów, całe życie duchowe parafii. Msza św. zakończyła się procesją wokół kościoła parafialnego z Najświętszym Sakramentem oraz uroczystym „Te Deum”.

Po Eucharystii parafianie wręczyli okolicznościowe, rocznicowe statuetki. Otrzymali je m.in. bp Piotr Libera, proboszcz ks. Sławomir Wądołek, poseł Mirosław Koźlakiewicz.

Następnie uczestnicy jubileuszu mogli wziąć udział w festynie rodzinnym. W programie były m.in. konkursy, koncerty zespołu WSD „Fratres” oraz Andrzeja Rybińskiego i piknikowe atrakcje.

imageimageimageimageimage

Źródło: http://www.diecezjaplocka.pl/, http://strzegowo.pl/

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew