W Ciechanowie wręczono stypendia premiera i nagrody ministra edukacji

DSC05414 DSC05416 DSC05418 DSC05423 DSC05436 DSC05437 DSC05445 DSC05467 DSC05477 DSC05499

Najlepsi uczniowie z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego otrzymało w poniedziałek 9 grudnia 2013 r. stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodami pieniężnymi w wysokości od ponad 2,5 do 3 tys. zł wyróżniono najlepszych uczniów.

Uroczystość wręczenia stypendiów z udziałem Dyrektor ciechanowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty Agaty Pawłowskiej, posła Mirosława Koźlakiewicza, przedstawicieli władz lokalnych, rektora oraz kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyła się w poniedziałek w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
Nasze wykształcenie i to co osiągniemy nie zależy od miejsca urodzenia czy miejsca zamieszkania, lecz od naszej pracy podkreślał witając przybyłych na uroczystość Rektor PWSZ, Leszek Zygner. Dodał on, że cieszy go to, że zdolni uczniowie mają teraz szansę studiowania również na miejscu, w takich szkołach jak PWSZ, bez potrzeby wyjeżdżania do dużych ośrodków akademickich. Mirosław Koźlakiewicz podkreślał natomiast, że obecnie Polacy mogą zostać zauważeni w Europie i powinniśmy tę szansę wykorzystywać, również poprzez edukację.
W województwie mazowieckim na rok szkolny 2013/2014 przyznano 499 stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz 39 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości, w której oprócz uczniów udział wzięli również rodzice oraz dyrektorzy szkół głos zabrał uczeń wyróżniony zarówno przez Prezesa Rady Ministrów, jak i Ministra Edukacji Narodowej. Na zakończenie spotkania pojawiła się niespodzianka w postaci ciechanowskiego rapującego nauczyciela. Przed publicznością wystąpił FUSO.
W całej Polsce w roku szkolnym 2013/2014 stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 3862 uczniom, z których każdy otrzyma 2580 zł. Nagroda ta przyznawana jest tym uczniom szkół maturalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskali najwyższe średnie ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej to jednorazowa nagroda pieniężna, która wynosi ok. 3 tys. zł. Mogą je otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową. Mogą to być także uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, uczestniczący w zajęciach na uczelniach oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Źródło: http://www.ciechanowonline.pl/news/view/5957
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew