Konsekracja kościoła bł. Jana Pawła II w Ciechanowie

W parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 13 maja 2011 r. ks biskup Piotr Libera konsekrował kościół noszący tytuł błogosławionego Jana Pawła II. W uroczystości licznie wzięli udział budowniczowie świątyni, parafianie i mieszkańcy Ciechanowa.

Kościół w Ciechanowie jest pierwszym kościołem w Polsce pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II. Podczas uroczystości 13 maja ks. bp Piotr Libera dokonał namaszczenia ołtarza i poświęcił obraz bł. Jana Pawła II. Dzień wcześniej do parafii Matki Bożej Fatimskiej trafiły relikwie nowego błogosławionego, przekazane przez ordynariusza płockiego. Podczas Apelu Fatimskiego zostały one uroczyście wniesione do kościoła.

„Kościół to nie tylko budynek sakralny – mówił w czasie uroczystej Eucharystii bp Libera. – Pan Jezus mówi, że Kościół jest zbudowany na skale, a skałą jest wiara Piotra. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy wyznają Boga żywego i wyznają, że Chrystus jest Synem Bożym, Odkupicielem świata. Wy, drodzy bracia i siostry, jesteście cząstką tej wielkiej wspólnoty Kościoła zbudowanego na Piotrze. Wasz nowy kościół, który dzisiaj zostaje poświęcony Bogu, ma służyć Kościołowi: wspólnocie, żywym ludziom”, akcentował hierarcha.

Odwołał się również do Listu św. Piotra, w którym jest mowa o Kościele jako „budowli z żywych kamieni”. To ludzie wierzący „stanowią żywe kamienie, które składają się na całokształt duchowej świątyni”. Jak podkreślał hierarcha, kamieniem węgielnym tej budowli, jako wielkiej wspólnoty Ludu Bożego Nowego Przymierza, jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Wspólnota ta „stanowi święte kapłaństwo”.
Akcentował, że kościół jest „miejscem pamięci i nadziei”: wiernie przechowuje przeszłość, ale i otwiera się na przyszłość, doczesną i pozagrobową. To w nim wierni „wyznają wiarę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. To w kościele żyje się na co dzień „w tajemnicy Świętych Obcowania”, bowiem ma on swojego patrona. Jest on obecny poprzez relikwie, przy których wierni będą się mogli modlić modlitwą wstawienniczą.

Ordynariusz płocki przypomniał, że konsekracja kościoła ma miejsce dwa tygodnie po beatyfikacji Jana Pawła II. Zbiega się ona z datą 13 maja – liturgicznym wspomnieniem Matki Boskiej Fatimskiej oraz przypada w 30. rocznicę zamachu na Jana Pawła II na Placu św. Piotra w 1981 r. Jan Paweł II „doznał wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego”, jednak „za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mu na nowo darowane”.

Na zakończenie homilii prosił, aby w nowej świątyni głoszone było orędzie fatimskie i rozwijał się kult błogosławionego Jana Pawła II. Zwracał się do parafian, by obejmowali modlitwą różańcową sprawy Kościoła, papieża, świata, Ojczyzny oraz ludzi którzy odeszli od miłości Boga, zrywając z Nim przymierze zawarte na chrzcie świętym: „Módlcie się wytrwale o łaskę nawrócenia dla nich”, prosił ciechanowian.

Ks. Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie zaznaczył, że „ta piękna świątynia była wznoszona jako wotum wdzięczności za dwa tysiące lat chrześcijaństwa i za dar pontyfikatu Jana Pawła II. Mamy nowego błogosławionego, a w mieście piękny, nowy kościół, który będzie żywym znakiem naszej wiary i wdzięczności za Papieża Polaka. Matka Boża ocaliła go 13 maja 1981 r. Nasza parafia jest więc maryjna i papieska”, dodał ks. Jóźwiak.

W uroczystości konsekracji budowli uczestniczyli księża, siostry zakonne, parlamentarzyści m. in. Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP, władze miejskie i samorządowe, goście zza granicy, parafianie i mieszkańcy Ciechanowa.

Kościół bł. Jana Pawła II w ciechanowskiej parafii Matki Bożej Fatimskiej wznoszony był przez 13 lat. Jego architektem jest Jacek Jaśkowiec, konstruktorem Aleksander Bońkowski, kierownikiem budowy Ignacy Kołakowski. Prace budowlane wykonała firma „Konwestur”. Na ścianie ołtarzowej przedstawiono objawienia fatimskie. Koszt budowy świątyni i plebanii wyniósł około 6 mln zł. W 90. proc. została ona wzniesiona z ofiar wiernych. Posiada powierzchnię 1200 m kw., może pomieścić do 2,5 tysiąca osób. Ma 5 naw, dwie kaplice i dwie wieże o wysokości 42 m.

image

Źródło: http://www.diecezjaplocka.pl/

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew