Jak zarządzać czasem?

 „Czas to pieniądz, czyli jak zarządzać czasem” – pod takim hasłem odbyła się, 11 kwietnia 2011 r. w Opinogórze, tegoroczna Konferencja Samorządowa, w której uczestniczył m.in. Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP.
Konferencja Samorządowa stała się okazją do wymiany doświadczeń z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z lokalnymi firmami. Dyskutowano o sposobach wspierania innowacyjności w regionie i warunkach budowania wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie stałych powiązań pomiędzy światem nauki, przemysłu i biznesu. Ponadto dla uczestników konferencji dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska przygotowała wykład nt. „Jak oszczędzać czas, organizując pracę sobie i innym”.
Konferencję, przygotowaną przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

Źródło: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,2638,jak-zarzadzac-czasem.html

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew