Umowa patronacka z UKSW

W dniu 10 marca 2014 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie podpisana została umowa patronacka pomiędzy Uczelnią, reprezentowaną przez  doc. dr Leszka Zygnera JM Rektora PWSZ w Ciechanowie, a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie reprezentowanym przez Ks. prof. UKSW   dr hab. Stanisława Dziekońskiego JM Rektora UKSW.

Gośćmi uroczystości byli: Przewodniczący Konwentu PWSZ poseł Mirosław Koźlakiewicz, Prorektor PWSZ w Ciechanowie dr inż. Grzegorz Koc, Kanclerz PWSZ w Ciechanowie  mgr inż. Piotr Wójcik, Prezydent Miasta Ciechanów Waldemar Wardziński oraz Dziekani Wydziałów: Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych dr Bożena Ostrowska, Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Technik Multimedialnych dr inż. Andrzej Korneta.

Umowa patronacka zakreśla ramy współpracy i daje szerokie możliwości do konkretnych działań.  Uczelnie poprzez niniejszą umowę nawiązują współpracę w zakresie działalności badawczej i edukacyjnej we wszystkich dziedzinach wiedzy będących przedmiotem zainteresowania stron, na mocy, której UKSW w Warszawie obejmuje patronatem PWSZ w Ciechanowie.

Podczas spotkania towarzyszącego podpisaniu umowy Rektor UKSW podkreślał jak ważną Uczelnią jest PWSZ dla Ciechanowa i Północnego Mazowsza. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisał do tego momentu około 60 umów jednak dzisiejsza jest pierwszą biorąc pod uwagę typ szkoły wyższej, dlatego jest to dla wszystkich historyczne wydarzenie.

Poseł Mirosław Koźlakiewicz, jako Przewodniczący Konwentu PWSZ również wyraził swoją radość z podpisanej w tym dniu umowy, która ma dla nas wielką wartość.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wyrazili życzenia owocnej współpracy.

Źródło: http://www.pwszciechanow.edu.pl/index.php/8-aktualnosci/325-umowa-patronacka

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew