Spotkanie z samorządowcami w regionie ciechanowskim

Z inicjatywy Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie) odbyło się 10 kwietnia 2014 r. spotkanie wielkanocne przedstawicieli samorządów, szkół wyższych, duchowieństwa, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wychowawców oraz pracowników kuratorium.

Na świątecznym spotkaniu wśród gości obecni byli m.in. Mirosław Koźlakiewicz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  Jego Ekscelencja ks. Biskup Piotr Libera, Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Spotkanie poświęcone było m.in. aspektom związanym z kultywowaniem przez szkoły regionalnych tradycji, na co w wygłoszonym wykładzie zwróciła uwagę dr Irena Kotowicz-Borowy, wykładowca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz pracownik Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Krzysztof A. Sobczak wicedyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie podkreślił rolę muzeum w upowszechnianiu i utrwalaniu wśród uczniów dziedzictwa kulturowego Mazowsza.

Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/7234/spotkanie-z-samorz%C4%85dowcami-w-regionie-ciechanowskim.html

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew