Historyczne wydarzenie

W dniu 23 marca 2011 roku  w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego, odbyła się uroczysta promocja monografii „Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku” wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gostyninie, napisana przez regionalistów, pod redakcją dr Barbary Konarskiej-Pabiniak.

Spotkanie rozpoczęło się recytacją wiersza Romana Ryszewskiego „Miasto jedyne”, którą wygłosił Dominik Robacki. Ponadto Młodzież z Miejskiej Szkoły Muzycznej w Gostyninie – Weronika Rutkowska i Martyna Sawoni wraz z akompaniatorką panią Oliwią Różańską uświetniły program krótkim koncertem. Uroczystość poprowadziła Jolanta Bigus dyrektor MBP i wydawca monografii.

Zebranych powitał Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski – inicjator wydania tej książki. Wśród zaproszonych byli między innymi: Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP, wicewojewoda Dariusz Piątek, senator Eryk Smulewicz, , przedstawiciel Towarzystwa Naukowego Płockiego Jan Milner, dyrektorzy, prezesi spółek, zakładów pracy, firm. Na uroczystości obecni byli również księża: ks. kanonik Ryszard Kruszewski dziekan dekanatu gostynińskiego, ks. kanonik Sławomir Wiśniewski proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, oraz ks. kanonik Jerzy Ławicki proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Płocku.

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski podkreślił znaczenie tej ważnej dla Gostynina książki. Wyraził uznanie dla iście benedyktyńskiej, ambitnej i odpowiedzialnej pracy, złożył serdeczne podziękowania dla zespołu redakcyjnego, jak i autorów oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej edycji.
W podziękowaniu wszystkim autorom, za ich ogromny trud włożony w napisanie tej książki na ręce redaktora pani dr Barbary Konarskiej-Pabiniak Burmistrz wręczył kosz kwiatów. Doceniona została również dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jako wydawca książki doskonale poradziła sobie z pracą nad ogromnym i bogatym materiałem źródłowym oraz współpracą z autorami.
W drugiej części uroczystości momentem kulminacyjnym było nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Mazowieckiego Złotego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej, burmistrzowi Włodzimierzowi Śniecikowskiemu.
Po zakończeniu części oficjalnej Burmistrz oraz wszyscy autorzy przyjmowali życzenia i gratulacje.

imageimageimage

Źródło: http://www.gostynin.pl/redir,index?wiecej=951&wiecej_news=1

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew