Podziękowanie za dar największy…

4 listopada 2010 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ciechanowski Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował pogodną i jednocześnie podniosłą uroczystość dedykowaną krwiodawcom i tym wszystkim, którzy krwiodawstwo wspierają i promują.

Spotkanie stało się już po raz kolejny wspólnym wydarzeniem jesiennych „Dni Honorowego Krwiodawstwa” i obchodów „Dnia Edukacji Narodowej”. Taki międzyśrodowiskowy charakter uroczystości podkreślił znaczący udział sfery oświatowej naszego powiatu w działalności na rzecz ratowania życia i zdrowia.

Współczesna misja PCK to przede wszystkim: opieka i pomoc potrzebującym, promocja honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych, a także udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych i upowszechnianie idei czerwonokrzyskich.

Podczas uroczystości uhonorowania krwiodawców i osób wspierających wręczono bardzo licznie podziękowania, nagrody i upominki ufundowane przez instytucje naszego życia publicznego. W gronie zaproszonych gości był Mirosław Koźlakiewicz Poseł na Sejm RP.

imageimageimageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew