Uroczysta Akademia z okazji 25-lecia SP3 im. Orła Białego w Ciechanowie

ń cie.

Obecni byli m.in. parlamentarzyści – senator Jan Maria Jackowski i poseł Mirosław Koźlakiewicz, a także liczni reprezentanci środowiska edukacyjnego z kanclerzem PWSZ Piotrem Wójcikiem, przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Waldemarem Wardzińskim, oraz władz rządowych z kierownikiem Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorzem Wróblewskim, a także duchowieństwo – ks. senior inf. Ludomir Kokosiński, ks. proboszcz kan. Jan Dzieniszewski i ks. proboszcz kan. Wojciech M. Hubert.
Oraz goście z wielu ciechanowskich środowisk społecznych.

W trakcie uroczystości nauczycielka matematyki SP Nr 3 Pani Małgorzata Chlebowska odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Źródło: http://www.mzs1ciechanow.pl/start.php?po=16-05-2014&n=sz

 

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew