Węzeł Modła powstanie

Takie zapewnienia otrzymali dziennikarze, a za ich pośrednictwem mieszkańcy Mławy w czasie konferencji prasowej zorganizowanej w ratuszu 20 maja b.r. Deklarację w tej sprawie złożył Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Konieczność budowy Węzła Modła zdeterminowała także działania Jacka Kozłowskiego –Wojewody Mazowieckiego, Mirosława Koźlakiewicza – Posła na Sejm RP oraz Sławomira Kowalewskiego – Burmistrza Mławy. Decyzja o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje na swój koszt ten obiekt, a także łącznik między planowanym a obecnym przebiegiem „Siódemki” i wyremontuje wiadukt w Modle – jest ich wspólnym sukcesem.

Zbigniew Rynasiewicz przyznał, że w ostatnim czasie, temat Mławy jest wiodący wśród tych poruszanych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. – Dzieje się tak  poprzez inicjatywy wychodzące ze strony miasta, Wojewody Mazowieckiego i Posła Koźlakiewicza – zaznaczył.

Przypomniał, że w momencie, gdy przygotowywano plan przebudowy mławskiego odcinka S7, budowę Węzła Modła uznano za niezbędną. Wynikało to m.in. z braku możliwości przebudowy ul. Warszawskiej, głównej drogi wylotowej na „Siódemkę”. Decyzja środowiskowa, poprzedzona debatami społecznymi, także przewidywała budowę tego obiektu. Lecz z czasem pojawiły się problemy.

– Można powiedzieć, że węzeł padł ofiarą kolejnych ulepszeń i nowych koncepcji rozwoju komunikacyjnego tego obszaru. Nagle łącznik pomiędzy Węzłem Modła a obecną „Siódemką” stał się częścią Obwodnicy Zachodniej – stwierdził Wojewoda Jacek Kozłowski. Za budowę tej nowej drogi odpowiedzialność biorą  służby Marszałka Województwa Mazowieckiego, więc rozpoczął się spór.

Minister Rynasiewicz przyznał, iż wspólnie z panami Wojewodą, Posłem, Burmistrzem szukali rozwiązania, które pozwoliłoby jak najszybciej skomunikować Węzeł Modła z miastem.

W toku negocjacji Burmistrz Sławomir Kowalewski podjął decyzję, że do czasu wybudowania Zachodniej Obwodnicy Mławy miasto  przejmie dwukilometrowy odcinek łącznika jako drogę gminną i będzie nim zarządzać. Wobec takiej propozycji zapadła decyzja w sprawie budowy Węzła Modła i łącznika, jako jego integralnej części. – W najbliższym czasie olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisze z Burmistrzem Sławomirem Kowalewskim stosowne porozumienie – zapowiedział Minister Rynasiewicz.

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski postawił hipotezę, że Węzeł Modła będzie bardziej obciążony ruchem niż ten przy ul. Warszawskiej, ponieważ tam właśnie będzie kierował się cały ruch z i do Warszawy. – Trzeba podkreślić, że impas został przełamany dzięki dobrej woli Pana Ministra i dzięki gotowości osiągnięcia kompromisu Pana Burmistrza – zaznaczył Jacek Kozłowski.

Inwestycja dotycząca Węzła Modła będzie się składać z trzech elementów: z samego węzła, z łącznika oraz przebudowy mostu nad torami w Modle. Dzięki temu powstanie nowoczesne rozwiązanie, gotowe na podpięcie w przyszłości Obwodnicy Zachodniej Mławy.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zakończenie prac związanych z przebudową S 7 na odcinku od Napierek do Obwodnicy Płońska ma nastąpić w drugiej połowie 2019 roku.  To największy odcinek drogi krajowej nr 7 na terenie Mazowsza, który jest objęty jedną decyzją środowiskową. Już dziś inwestorzy zaznaczają, że ze względu na fakt, iż blisko 90 procent inwestycji będzie powstawało w nowej lokalizacji, ruch starą „Siódemką” nie będzie bardzo utrudniony.

Burmistrz Sławomir Kowalewski dziękując gościom za przyjęcie zaproszenie do Mławy podkreślił, że bez ich zaangażowania, zrozumienia sytuacji i determinacji we wspólnym rozwiązaniu tego problemu sukces nie byłby możliwy.

Źródło: UM Mława

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew