UWM świętuje 15-lecie

 

W tym roku mija 15 lat istnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Główna uniwersytecka uroczystość połączona z wręczeniem doktoratu honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi odbyła się 9 czerwca w Centrum Konferencyjnym w Kortowie.

W uroczystości udział wzięli: Hans-Gert Pöttering, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, doktor honoris causa UWM, prof. Tadeusz Krzymowski, twórca idei utworzenia uniwersytetu w Olsztynie, reprezentanci władz miasta i województwa, Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP z żoną Urszulą, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, zaproszeni delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy oraz studenci.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski tworzyli wybitni przedstawiciele olsztyńskiego środowiska akademickiego, ówczesnego rządu, władz Olsztyna i województwa oraz resortu edukacji narodowej. – I tak też od 15 lat, dzień po dniu, rok po roku strony tego dzieła zapełniają nauka i sumienna praca nauczycieli akademickich, osiągnięcia i dorobek badaczy, edukacja młodzieży oraz absolwenci opuszczający mury uczelni. Dzieło jest również efektem dobrych kontaktów z naszymi partnerami w regionie, w kraju i zagranicą – dodał rektor.

Rektor podkreślał, że dzięki studentom, 170-tysięczny Olsztyn, powiększa się w roku akademickim o 25-30 tysięcy mieszkańców.

– Jesteśmy bardzo ważnym pracodawcą na gospodarczej mapie miasta i regionu. Nasz budżet, z uwzględnieniem licznych inwestycji, sięga blisko 500 mln zł rocznie. W stolicy Warmii i Mazur przebywają zagraniczni stypendyści, uczestnicy licznych konferencji, sympozjów z udziałem znanych autorytetów – dodał rektor.

Rektor przypomniał, że obecnie strukturę uczelni tworzy 17 wydziałów, w tym 11 z uprawnieniami do nadawania stopni doktora habilitowanego w 13 dyscyplinach. Obowiązki i zadania uczelni wykonuje obecnie prawie 3500 pracowników, wśród których 2000 osób to nauczyciele akademiccy, a grupa prof. i dr hab. liczy już ponad 550 osób.

– Stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 23 dyscyplinach. Na 58 kierunkach kształci się 26 tys. studentów, ponad 600 doktorantów i 2 tys. słuchaczy studiów podyplomowych. Przypomnę, że na starcie mieliśmy 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia dla 24 tys. studentów. Prawo habilitowania wówczas miało 6 wydziałów, a doktoryzowania o połowę mniej, niż obecnie – wymieniał rektor.

W ciągu 15 lat istnienia UWM tytuły naukowe profesora otrzymało ponad 210 pracowników, obroniono prawie 300 rozpraw habilitacyjnych, a prawie 1430 osób obroniło doktoraty. Kategoria „absolwenci” to również imponująca część dorobku uczelni. Tytuł inżyniera / licencjata otrzymało ponad 42 tysiące osób, a tytuł magistra – ponad 63 tys. osób. Mamy ponad 105 tysięcy absolwentów z dyplomami Uniwersytetu. Jeszcze w tym roku uczelnię opuści prawie 6500 osób z dyplomami UWM, w tym 49 lekarzy – pierwszych absolwenów kierunku lekarskiego.

– Był czas, że Kortowo uchodziło za największy plac budowy Olsztyna i regionu. Na inwestycje wydaliśmy ponad 700 milionów złotych. Uczelnia wzbogaciła się o Uniwersytecką Bibliotekę, Collegium Biologiae, Centrum Nauk Humanistycznych, Centrum Konferencyjne, Laboratoria Biotechnologii Środowiska, Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, Regionalne Centrum Informatyczne, nowe obiekty Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Wydawaliśmy pieniądze na modernizację, wyposażenie sal dydaktycznych, zespołów laboratoryjnych. Zbudowaliśmy od podstaw pływalnię. A przede wszystkim szpital uniwersytecki – wyliczał rektor.

Prof. Górecki przekonywał, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski stał się kulturotwórczym centrum regionu i wiele wnosi do jego dorobku w dziedzinie sztuki, muzyki i tańca, teatru i literatury.

– Na stałe w kulturę Olsztyna wpisała się działalność naszych agend: chóru, Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”, orkiestry dętej. Ważną dziedziną życia uczelni i naszego miasta jest także sport akademicki, na czele z zawodnikami Indykpol AZS  Olsztyn – mówił rektor.

W uroczystości udział wziął prof. Jerzy Buzek, który 15 lat temu obecny był na pierwszej inauguracji roku akademickiego 1999/2000.

– Już wtedy sercem przyjęliśmy do naszej społeczności akademickiej prof. Jerzego Buzka, a dziś tej wspólnocie nadajemy formalny wymiar, nadając tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni – mówił rektor.

Laudację wygłosił prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych, który przedstawił sylwetkę prof. Jerzego Buzka, a także jego zasługi dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

– Prof. Jerzy Buzek jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, który niejednokrotnie wspiera ważne i priorytetowe kwestie związane z województwem warmińsko-mazurskim. Profesor J. Buzek jako premier RP nie tylko sprzyjał, ale bardzo wspierał i angażował się w powołanie w Olsztynie uniwersytetu, pierwszego tego rodzaju w Polsce. 1 czerwca 1999 r. rząd, którym kierował przyjął projekt ustawy o jego utworzeniu, a 9 lipca 1999 r. Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu z dniem 1 września 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Swoją obecnością zaszczycił pierwszą inaugurację roku akademickiego 1999/2000 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – mówił prof. Arkadiusz Żukowski.

Od tej pory kilkakrotnie prof. Jerzy Buzek odwiedzał UWM. Podczas ostatniej wizyty w Olsztynie wygłosił wykład otwarty pt. „Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy”. Wówczas też podkreślił dokonania naukowe i edukacyjne Uniwersytetu.

– To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność otrzymać najwyższą godność przyznawaną przez społeczność akademicką. Decyzja o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie była łatwą decyzją. Podejmowana była pod ogromną presją. Warto było, czego wyrazem jest ta szczególna uroczystość – przekonywał prof. Jerzy Buzek.

W tym roku Senat UWM specjalną statuetkę – Nicolaus Copernicus przyznał prof. Janowi Jankowskiemu z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Statuetka została przyznana po raz drugi. Otrzymują ją naukowcy za wybitne osiągnięcia naukowe oraz dotychczasowy wkład w rozwój naukowy Uniwersytetu.

Z okazji jubileuszu Senat UWM przyznał też dwa Medale Benemerenti Universitati Nostrae – prof. Józefowi Górniewiczowi oraz prof. Wojciechowi Maksymowiczowi. Prof. Górniewicz otrzymał medal za zasługi w procesie tworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz pełnienie funkcji prorektora w latach 1999-2008 i rektora w kadencji 2008-2012 UWM, a prof. Maksymowicz za zasługi w procesie tworzenia wyższego kształcenia medycznego na Warmii i Mazurach oraz pełnienie funkcji pierwszego dziekana Wydziału Nauk Medycznych UWM.

Szczególne jubileuszowe statuetki – Wawrzyn Uniwersytetu otrzymali prof. Tadeusz Krzymowski oraz dr inż. Kazimierz Janiak.

Źródło: http://www.uwm.edu.pl, zdjęcia: Janusz Pająk

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew